Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da
prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za
ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih
podataka.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo trgovcima kojima
su ti podaci neophodni za obavljanje posla.
Svi naši poslodavci i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite
privatnosti.